Kuvassa hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät Petra Alinen, Johanna Haapasaari, Rani Khongthong, Nina Lampola, Terhi Mansikka-Lauas sekä kunnanjohtaja Kari Lehtinen. Kuvasta puuttuu Satu Orvasto.

Ruskon kunta muisti hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä

Ruskon kunta järjesti 21.12.2022 kiitoskahvitilaisuuden hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle. Ruskolla siirtyviä henkilöitä on kuusi. Tilaisuuteen oli kutsuttu kaikki siirtyvät työntekijät ja heidän lähiesimiehensä. Tilaisuudessa kunnanjohtaja Kari Lehtinen piti kiitospuheen.

Suomen hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023. Hyvinvointialueiden aloittaessa kyseessä on Suomen itsenäisyyden ajan suurin hallinnollinen muutos.

Tämä merkitsee teille työnantajan ja palkanmaksajan vaihtumista samasta ajankohdasta. Työnantajan vaihtuessa luonnollisesti hetken miettii, että tuleeko jotain muutosta aikaisempaan nähden. Jossain määrin tilanne saattaa työtoverien osalta muuttuakin mutta osalla toimintaympäristö saattaa säilyä kutakuinkin samanlaisena kuin tähänkin asti. Uskon kuitenkin, että varsin pian teidänkin kokemuksenne myötä se uusikin tulee tutuksi ja turvalliseksi.

Kiitos teille tästä ajasta, jonka olette työskennelleet ansiokkaasti Ruskon kunnan hyväksi ja olleet osa tätä yhteisöä. Samalla toivon Ruskon kunnan puolesta teille menestystä myös tulevan työnantajanne leivissä ja uskon teidän edustavan yhtä menestyksekkäästi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta kuin tähän asti Ruskon kuntaakin, kunnanjohtaja Kari Lehtinen totesi.

Kiitosten ja muistamisen jälkeen nautittiin kakkukahvit ja vaihdettiin kuulumisia ja tuntemuksia uuden edessä.

Kuvassa hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät Petra Alinen, Jonna Haapasaari, Rani Khongthong, Nina Lampola, Terhi Mansikka-Lauas sekä kunnanjohtaja Kari Lehtinen. Kuvasta puuttuu Satu Orvasto.