Ruskotalon urheiluhalli.

Kutsu liikuntaseurojen tapaamiseen ja kauden 2023-2024 vakiovuoroneuvotteluun maanantaina 15.5.2023 17:30-19:30 Ruskotalon kahvioon

Yhdistysparlamentin tapaamisessa maaliskuussa sovittiin, että liikuntaseurojen kesken järjestetään myöhemmin keväällä tilaisuus, jossa keskustellaan tilojen yhteiskäytöstä ja olosuhteista sekä neuvotellaan Ruskon käyttövuorot seuraavalle kaudelle.

(päivitetty 8.5: edellisessä ilmoituksen versiossa sanamuoto oli ”Ruskon taajaman,” mutta neuvottelu koskee kaikkia hyvinvointitoimialan tiloja kunnanosaan katsomatta: Hiidenvainio, Kirkonkylä, Ruskotalo, Laukola. Merttelän osin ei ole varmuutta, jatkuuko tilojen vapaa-aikakäyttö seuraavana lukuvuonna).

Tilaisuus järjestetään Ruskotalon kahviossa maanantaina 15.5.2023 klo 17:30-19:30.

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen: seuroja pyydetään ilmoittamaan osallistujat keskitetysti. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen on artikkelin lopussa.  Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään seuran yhteyshenkilöitä, suostumusta vuoron nimen näkymiseen varauskalenterissa sekä seuran kiinnostusta alkaa hallinnoida tilavarauksiaan omatoimisesti. Tällä pyritään luomaan puitteet jouhevaan, seurojen keskinäiseen vuorojen hallinointiin.

Tilojen käyttövuorot myönnetään seuroille, jotka jakavat ne edelleen jaostoilleen. Mikäli vuorotoiveissa ei löydy neuvotteluratkaisua, vuoron saa se, jolla se on ollut aiemmin.
Vuoroja jaettaessa pyritään lapset ja nuoret sijoittamaan heille kasvun ja kehityksen kannalta sopiviin aikoihin. Ristiriitatilanteissa vuoronjako ratkaistaan viranhaltijapäätöksellä.

Kutsua saa jakaa

Ilmoittautuminen: