Presidentinvaalien vaalipäivän äänestys sunnuntaina 28.1.2024

Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024.

Vaalipäivänä äänestys toimitetaan kello 9-20 äänestysalueittain.

Vaalipäivänä äänestyspaikat Ruskolla ovat:

  • Ruskotalo juhlasali, Talkootie 3, 21290 Rusko (Huom! Paikka)
  • Palvelukeskus Jokikumpu, Jokitie 1, 21310 Vahto

Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Mahdollisen toisen kierroksen vaalipäivä on 11.2.2024.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Lisätietoa vaaleista Ruskolla.

Ruskolla 23.1.2024

Ruskon keskusvaalilautakunta