Kunnanjohtaja Kari Lehtinen.

Tulevaisuus tehdään yhdessä – Rusko kehittyy asukkaitaan varten

Ruskon kunta tarvitsee ennakkoluulotonta tulevaisuuteen tähyämistä ja tarmokasta toimintakykyä. Näillä sanoilla alkaa viime vuonna hyväksytty Ruskon uusi Rohkeasti lentoon -strategia. Strategia alleviivaa kuntalaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja elinvoiman merkitystä ja läsnäoloa kunnallisessa toiminnassa.

Kunnan ja asukkaiden välinen avoin vuorovaikutus vahvistaa aktiivista toimijuutta ja kuntaa kohtaan koettua luottamusta. Hyvinvoinnin lähtökohtana ovat riittävä ja nopea tiedonsaanti ja kuntalaisen monipuoliset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa itseä koskeviin asioihin.

Kuntalaisilla ja kokemusasiantuntijoilla vahva rooli verkkosivu-uudistuksessa

Ruskon kunnan uusien verkkosivujen kehittämisessä tärkeimpänä lähtökohtana on ollut palveluiden kuntalaisläheisempi ryhmittely sekä aiempaa parempien vuorovaikutuskanavien rakentaminen kuntalaisten ja kunnan välille. Tiedon nopea löydettävyys, selkeys ja palvelun hyvä toimivuus ovat osa palvelulaatua, jonka halusimme nostaa uudelle tasolle.

Arvokasta tietoa ja tärkeitä käytännön vinkkejä verkkosivujen kehittämisessä saatiin kuntalaisilta jo verkkosivujen valmisteluvaiheessa.  Kokemusasiantuntijaraadilla on ollut merkittävä osuus prosessissa. Sen avulla tulivat esiin mm. lapsiperhe-, nuorten-, vanhus- ja vammais- sekä luottamushenkilönäkökulmat. Kaikki palaute ja mielipiteet ovat olleet arvokasta tietoa ja sen pohjalta on pystytty kehittämään mm. esteettömyyden tehokkaammin huomioivia ratkaisuja.

Tietoa ja ketteriä kanavia vaikuttamiseen

Sivuilla tullaan julkaisemaan viranhaltijoiden blogikirjoituksia ajankohtaisista aiheista. Jotta niihin saataisiin mukaan kuntalaisten tärkeitä huomioita ja kehittämisajatuksia, niin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä kunnan palveluhenkilöstöön ja viranhaltijoihin. Kuuntelemme kuntalaisten asioita herkin korvin ja järjestämme uusilla sivuilla kyselyitä, joiden avulla on entistä helpompaa olla vaikuttamassa kunnan kehittymiseen ja arjen päätöksentekoon.

Mitä Ruskon kuntaan sitten muuta kuuluu?

Keskeisimpänä asiana viime kuukausien aikana on ollut tonttikäyttöön soveltuvan raakamaan hankinta. Valtuusto päätti maaliskuun lopun kokouksessaan hankkia runsaat 50 hehtaaria maata nykyisten kaava-alueiden lähistöltä. Taustalla on Päällistönmäen asemakaava-alueen toteuttamisen loppuvaihe kunnan tonttien osalta. Lisäksi kunta hankki jo aiemmin tänä vuonna omistukseensa 14 kunnallisteknisesti valmista tonttia Päällistönmäen alueelta. Tehdyillä tontti- ja maakaupoilla varmistetaan tonttitarjonta pitkälle tulevaisuuteen ja vahvistetaan kuntastrategian mukaista elinvoiman kehittämistä.

Viime vuonna hyväksyttyä strategiaa ja sen perusteella laadittuja hyvinvointi-, osallisuus- ja elinvoimaohjelmia tullaan jalkauttamaan kunnan koko organisaatioon. Tarmokkaan toimintakyvyn ja erinomaisen palveluasenteen edellytyksenä on se, että koko henkilöstö sisäistää strategian ja siihen liittyvät ohjelmat ja toimii niiden mukaisesti. Merkittävänä osana tätä prosessia on vanhojen hallintokuntakohtaisten raja-aitojen kaataminen ja asiakaslähtöisyyden entistä parempi huomioiminen.

Kehitetään Ruskoa yhdessä!

Kari Lehtinen
kunnanjohtaja