Kokousnuija

Ruskon kunnanvaltuusto kokoontuu 11.11.2019

Ruskon kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnantalolla maanantaina 11.11.2019 klo 18.30 alkaen.

Kokouksen esityslista on luettavissa Ruskon kunnan verkkosivuilla perjantaina 8.11.2019. Kokouksen pöytäkirja
pidetään nähtävänä Ruskon kunnan verkkosivuilla ja Ruskon kunnanvirastossa perjantaina 15.11.2019.

Ruskolla 1.11.2019
ANTTI MATTILA
valtuuston puheenjohtaja