Pohjakartta.

Ketunluolan asemakaavan pohjakartan laajennus

Ketunluolan alueen asemakaavaa laajennetaan ja sen vuoksi teetetään uusi pohjakartta kartalla olevalle mustalla viivoitetulle rajatulle alueelle, joka sijoittuu Isovuorentien ja Ohjaluodontien väliin.

Asemakaava edellyttää pohjakartan laatimista alueelta. Asemakaavaa ei tulla laatimaan koko kartoitusalueelle, mutta esim. tielinjausten suunnittelu edellyttää laajempaa rajausta. Pohjakartan laatii Suuntakartta Oy ja heidän kartoittajat liikkuvat alueella kevään 2020 aikana. Maastossa mitataan mm. rajamerkit, rakenteet ja rakennusten seinälinjat. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä. Alueen asuinkiinteistöille lähetetään kirjallinen ilmoitus postitse.

Opaskartan sijaintilinkki

Niko Paloposki
Rakennustarkastaja/Kaavoittaja
puh. 0444 333 552
niko.paloposki[at]rusko.fi