Suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupahakemus

MRL:n 133 ja 173 §:ien sekä MRA:n 65 ja 86 §:ien mukaisesti Ruskon kunnanhallitus kuuluttaa vireillä olevista hakemuksista.

Hakemukset koskevat sikalan laajentamista (3709 m²) ja lietesäiliön rakentamista. Rakennuspaikka sijaitsee Hujalan kylässä kiinteistöllä RN:o 1:67, osoitteessa Hujalantie 279.

Kunnanhallitus varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, tilaisuuden muistutusten ja mielipiteiden antamiseen hakemusten johdosta. Muistutukset hakemuksista on tehtävä kirjallisena Ruskon kunnalle osoitettuna, osoitteeseen Vanhatie 5, 21290 Rusko, viimeistään 6.3.2020 mennessä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 13.2 – 6.3.2020 välisen ajan Ruskon kunnanviraston keskustoimistossa kunnanviraston aukioloaikoina (Vanhatie 5).

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Niko Paloposki, niko.paloposki[at]rusko.fi p. 044 4333 552.

Ruskolla 7.2.2020

Kunnanhallitus