Asemakaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Ruskon kunnassa on laitettu vireille ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka koskee Ketunluolan asemakaavan laajentamista.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa asuinpientalojen rakentaminen suunnittelualueelle. Tavoitteena on myös suunnittelutyön yhteydessä tutkia alueen liikenteen järjestelyt mm. Ohjaluodontien linjaukseen liittyen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 §:n mukaisesti nähtävänä 24.3-23.4.2021 osoitteessa (www.rusko.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Kaavamuutokset ja vireillä olevat kaavat) ja Ruskon kunnantalolla. Kunnantalon sulkuajasta johtuen mahdollinen käynti on sovittava etukäteen. OAS on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään lähettämään 23.4.2021 mennessä rusko[at]rusko.fi tai Ruskon kunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko. Palautteeseen merkintä ’Ketunluolan laajennus’.

Lisätietoja:
Rakennustarkastaja Niko Paloposki
niko.paloposki[at]rusko.fi, 044 4333 552

Ruskolla 19.3.2021

Kunnanhallitus