Koronaviruksia.

AVIn päätöksiä

Ohessa uusimmat AVIn tartuntatautilain mukaiset päätökset.

Päivitys 22.4.2021

ALUEHALLINTOVIRASTON ANTAMA TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN KUNTIEN ALUEELLE KOSKIEN YLEISÖTILAISUUKSIA JA YLEISIÄ KOKOUKSIA

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.

Määräys on voimassa ajalla 27.4.2021–14.5.2021.


TTL 58 g § päätös Varsinais-Suomi 31.3.2021

TTL 58 d § päätös Varsinais-Suomi ja Satakunta 31.3.2021