Ympäristölupahakemus

Kuulutus

Ympäristölupahakemus Ruskon kunta

Ruskon kunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupaa koskeva hakemus:

Ruskon kunta hakee ympäristölupaa maankaatopaikalle. Toiminta sijaitsee Ruskon kunnan Kirkonkylän kylässä Rn:o 4-133, osoitteessa Kaharintie 175.

Ympäristölupaa haetaan alueen maisemointiin. Alue muotoillaan Ruskon kunnan infrakohteista kuljetettavilla, puhtailla maa-aineksilla. Vuosittain kohteeseen sijoitetaan 2000-3000 m3 maa-ainesta. Ympäristölupaa haetaan määräaikaisena kymmeneksi vuodeksi.

Hakemuksesta kuulutetaan Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen verkkosivuilla 21.4.-20.5.2021 välisenä aikana.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä hakemuksesta muistutus. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Mynämäen kunta, Ympäristönsuojelu, Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki tai ymparistonsuojelu[at]mynamaki.fi.

Muistutus ja mielipide tulee jättää viimeistään 20.5.2021.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Katja Holttinen p. 040 135 4515.

Kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla 14.4.2021, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.