Liikenteen vaaranpaikkoja ja läheltä piti -tilanteita kartoitetaan – vastaa kyselyyn ja vaikuta kunnan/kaupungin liikenneolosuhteisiin

Turun ympäristökunnissa on käynnistetty liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitystyö, josta vastaavat yhteistyössä alueen kymmenen kuntaa (Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo), Varsinais-Suomen ELY-keskus, Liikenneturva, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Suunnitelmatyöhön voi osallistua vastaamalla 13.6.2021 mennessä kaikille avoimeen liikenneturvallisuuskyselyyn. Kyselyllä kerätään alueella asuvien ja liikkuvien mielipiteitä ja kokemuksia mm. turvattomista paikoista, puutteellisista liikennejärjestelyistä, sattuneista liikennetapaturmista ja läheltä piti -tilanteista.

Vastaa kyselyyn (https://new.maptionnaire.com/q/2bzi3mu7bn8h)

Suunnitelmatyön tarkoituksena on löytää kuntiin erilaisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä kohti kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita. Lisäksi on tärkeää parantaa koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun ja mm. kävelyn ja pyöräliikenteen edistämismahdollisuuksiin. Työssä esitettävät toimenpidetarpeet ja -ehdotukset liittyvät mm. eri toimijoiden välisen yhteistyön tehostamiseen, liikennekasvatukseen ja viestintään, kuntien henkilöstön osaamisen kehittämiseen, kuljetuspalveluiden hankintaan, liikenneympäristön ratkaisuihin ja liikenteen valvontaan.

Kyselyn vastaukset käydään läpi kuntien ja ELY-keskuksen kanssa ja tuloksista tiedotetaan alkusyksystä. Kokonaisuudessaan liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitys valmistuu keväällä 2022.

Lisätietoja:

  • Ruskon kunta, työpäällikkö Markku Jessen-Juhler, markku.jessen-juhler(at)rusko.fi
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakko Klang, jaakko.klang(at)ely-keskus.fi
  • Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Juha Heltimo, juha.heltimo(at)ramboll.fi

Lisää asiasta myös STT:n sivuilla