Alkoholijuomia pöydällä.

Vastaa päihdekyselyyn ja vaikuta – vastausaikaa 30.9. asti

Varsinais-Suomen ja myös Ruskon kunnan päihdetilannetta selvitetään kyselyllä, jolla kartoitetaan asukkaiden alkoholiin, tupakkatuotteisiin ja huumeisiin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä. Kyselyssä tiedustellaan havaintoja erityisesti alaikäisten päihteidenkäytöstä sekä päihdetilanteesta yleisesti.

Päihdetilannekysely on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille asukkaille. Vastaamalla kyselyyn asukkaat pääsevät esittämään ajatuksiaan ja toivomuksiaan esimerkiksi päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Tarkoituksena on selvittää, millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen kuntien ja tulevan hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä.

Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista Pakka-toimintamallia, jolla tehostetaan paikallistason ehkäisevää päihdetyötä. Tiedon keruusta vastaavat Varsinais-Suomen Pakka -työryhmä ja alueen kunnat ja tietojen käsittelystä Turun kaupunki.

Kyselyyn voi osallistua nimettömästi ja luottamuksellisesti. Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Kyselyyn voi vastata 30.9. asti. Päihdetilannekyselyyn vastataan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: https://link.webropolsurveys.com/S/CA7E11D8C3DB902A