Varhaiskasvatuksen erityisopettajat Katri Kurri ja Aino-Maija Aittokallio.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat Katri Kurri ja Aino-Maija Aittokallio esittäytyvät

Katri Kurri ja Aino-Maija Aittokallio työskentelevät Ruskolla varhaiskasvatuksen erityisopettajina (veo) varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lasten kehityksen, oppimisen ja alkavan koulupolun tukena. Katrin voi tavata Satumetsän, Hiidenvainion, Laukolan ja Jokikummun päiväkodeissa ja Amin Karhukallion, Jokikummun ja Laukolan päiväkodeissa.

Tavoitteenamme on tarjota lapselle oppimisen tukea mahdollisimman varhain, ja erityisopetuksessa katse on jo taidoissa, joita lapsi tarvitsee koulun alkaessa. Harjoittelemme lapsen kanssa kaikkia niitä taitoja, joita arjessa tarvitaan. Käymme päiväkotien kaikissa ryhmissä seuraamassa lasten touhuja ja leikkejä, ja välillä leikimme lasten mukana tai ohjaamme heidän leikkiään. Opimme tuntemaan kaikki lapset ja aikuiset, ja havaintojemme pohjalta suunnittelemme tukitoimia ryhmissä toteutettaviksi. Annamme myös pienryhmäopetusta vaikkapa lapselle, joka kaipaa tukea tarkkaavuuteen tai puuttuvien äänteiden oppimiseen tai joka muuten hyötyy oppimisesta pienessä ryhmässä. Osallistumme lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmakeskusteluihin vanhempien ja ryhmän opettajan ohella aina kun ehdimme, kertovat Kurri ja Aittokallio.

Katri (kuvassa oik.) avaa tarkemmin omaa työtään:

Työssäni kiinnitän erityistä huomiota lasten perustaitoihin, kuten tarkkaavuuteen, muistitoimintoihin, puheen ymmärtämiseen ja tuottamiseen, ajattelun taitoihin ja ongelmanratkaisutaitoihin. Näitä kaikkia taitoja tarvitaan ihan joka päivä! Lapsen perustaidot kehittyvät mukavasti, kun vahvistetaan jo olemassa olevia taitoja ja houkutellaan oppimaan uutta. Menetelminä käytän tehtävien tekemisen lisäksi musiikkituokioita, piirtämistä ja maalaamista, kirjojen lukemista, lasten kanssa seikkailua jumppasalissa ja metsässä sekä yhteisiä keskusteluja.

Ami (kuvassa vas.) jatkaa omalta osaltaan:

Olen Aino-Maija Aittokallio, ja minut lapset tuntevat nimellä Ami. Pidän oppimista tukevia pienryhmiä, joissa muun muassa luemme ja laulamme paljon, liikumme kielen kehityksen ja tarkkaavuuden tukemiseksi, harjoittelemme tulollaan olevia äänteitä tai treenaamme kaveritaitoja. Tässä kohtaa syksyä olen tavannut suurimman osan lapsista, he ovat mahtavaa ja kekseliästä joukkoa!

Oman päiväkodin erityisopettajaan saa ottaa rohkeasti yhteyttä, jos haluat keskustella lapsestasi tai kaipaat vinkkejä, joilla arki helpottuisi. Yhteyden saa Wilmassa tai sähköpostilla, ja hihastakin saa nykäistä ja yhteystiedot löytyvät kunnan nettisivuilta varhaiskasvatuksen osiosta.