Asemakaavaluonnos

Ahola-Ojanto, Lähteenmäki

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n edellyttämällä tavalla asetetaan asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto nähtäville 25.10 – 24.11.2021 väliseksi ajaksi, mainitut päivät mukaan luettuina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus ja -luonnos ovat nähtävillä kunnan internetsivuilla (www.rusko.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Kaavamuutokset ja vireillä olevat kaavat) sekä Ruskon pääkirjastossa sen aukioloaikoina osoitteessa Vanhatie 4, 21290 Rusko.

Kaava-alue sijaitsee Ojannontien eteläpuolella, Raision kaupungin rajaan rajoittuen.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus antaa mielipiteensä kaavoitusprosessista ja luonnoksesta. Mielipide tulee esittää ennen nähtävänä oloajan päättymistä, 24.11.2021 klo 15.00 mennessä, Ruskon kunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko / rusko[at]rusko.fi.

Tiedustelut:

Rakennustarkastaja Niko Paloposki
niko.paloposki[at]rusko.fi
Ruskon kunta puh. (02) 4393 511

Ruskolla 25.10.2021

Kunnanhallitus