LSJH:n logo.

Muista ilmoittaa biojätteen kompostoinnista

Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunta vastaa Turun seudulla ja myös Ruskolla jätehuollon viranomaistehtävistä. Jätelain muutoksen myötä on aloitettu myös kotitalouksien biojätteen kompostointitietojen kerääminen. Tietojen antamisvelvollisuus koskee ainoastaan biologisesti hajoavan elintarvike- ja keittiöjätteen kompostointia. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tietoja tarvitse antaa.

Kompostointi-ilmoituksen tekemiseen on toteutettu sähköinen palvelu, joka löytyy Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kotisivuilta sähköisestä asioinnista. Jätehuoltolautakunnasta toivotaan, että ilmoitukset tehdään ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Mikäli sähköisen palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, voi ilmoituksen tehdä tulostettavalla lomakkeella. Täytetyn lomakkeen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen jatehuoltolautakunta(at)turku.fi tai postilla osoitteeseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, Turun kaupunki, PL 355, 20101 Turku.

Lounais-Suomen jätehuolto opastaa kompostoinnissa tarvittaessa, ja tarjoaa esimerkiksi neuvontapalveluita yhdistyksille ja taloyhtiöille.

Infograafi biojätteen kiertämisestä.

 

Lisätietoja:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy