Jouluinen tervehdys

Vuosi alkaa olla joulua vaille valmiina. Tämä vuosi on tuonut huolta monen kuntalaisen mieleen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen myötä. Koronakaan ei ole vielä kokonaan epidemiana ohitettu. Koronan viidennen aallon on ennakoitu kohdentuvan juurikin tähän jouluun. Toivottavasti selviämme kaikki siitä mahdollisimman vähin vaurioin.

Tällä kertaa joulua seuraava uusi vuosi tuo merkittävän muutoksen kunnan toimintakenttään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen jäädessä pois kunnan talousarviosta uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Vuoden alusta lukien Ruskon onkin tältä osin osa Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta (Varha). Hyvinvointialueen valmistelu on ottanut selkeää loppukiriä vuoden vaihteen lähestyessä. Jälkiviisaasti voi todeta, että maakunnallinen valmistelu alkoi täällä viime tingassa. Silti haluan uskoa, että kaikki oleellinen on saatu tehtyä. Mittakaavaa asialle antaa se, että muutosta on kutsuttu Suomen suurimmaksi itsenäisyyden ajan hallinnolliseksi muutokseksi. Kunnassa muutos näkyy menojen ja tulojen pienenemisenä sekä tuloveroprosentin merkittävänä alenemisena.

Uuteen vuoteen Ruskon kunnassa lähdetään vuonna 2018 laaditun kuntastrategian pohjalta kuluvana vuonna päivitettyjen elinvoima-, osallisuus- ja hyvinvointiohjelmien myötä. Ohjelmien painopistealueet on otettu kunnan strategiasta ja niille on määritelty tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet. Jokaiselle toimenpiteelle on asetettu mittari ja vastuutaho. Tarkennetut toimenpiteet määritellään lautakunnittain vuosittain laadittavan talousarvion yhteydessä. Toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta raportoidaan puolivuosittain talousarvioseurannan yhteydessä. Päivitetyissä ohjelmissa kuntalaisen asemaa on pyritty tuomaan entistä enemmän toiminnan keskiöön.

Kunnan kiinteistöjen kunto on varsin aiheellisesti huolestuttanut kuntalaisia korostetusti kuluvana vuonna. Suurin huolenaihe on kohdistunut Ruskon pääkirjaston sulkemiseen ja sen myötä kirjastopalvelujen toteuttamiseen. Vahdon kirjaston ja toisaalta tilapäisesti kirjastoauton Ruskon keskustassa tarjoamien palvelujen ohella ollaan alkuvuodesta avaamassa Ruskotalolle kirjastopalvelujen asiointipistettä. Toivottavasti mahdollisimman pian pääsemme ratkaisemaan kirjastoasiaa myös pidemmällä tähtäimellä. Muiden keskustelua herättäneiden kiinteistöjen osalta ratkaisuja tullaan tekemään lähiaikoina. Marraskuun lopulla hyväksytyn talousarvion suurimpana investointina on Karhukallion päiväkodin saneeraus vuosille 2023-2024. Määrärahavaraus tähän tarkoitukseen on 1.200.000 euroa ja varsinainen päätös asiasta tehdään hankesuunnitelman valmistuttua.

Työskentelemme niin virkamiehet kuin luottamushenkilöt Ruskon kunnan hallinnossa ja päätöksenteossa yhteen hiileen puhaltamalla aikaansaadaksemme hyviä ja kauaskantoisia ratkaisuja kunnan kiinteistöasioissa. Varsin merkittävää ja toivottavaa on myös kuntalaisten kiinnostus ja aktiviteetti näiden asioiden osalta. Huomionarvoista on kuitenkin se, että kiinteistöasiat ja toimintojen sijoittaminen ovat asioita, joihin ratkaisuja vain harvoin löytyy kädenkäänteessä.

Arvoisat kuntalaiset, toivon Teille ja meille kaikille Rauhaisaa Joulua ja Menestyksellistä uutta vuotta tähän maailman aikaan hyvin sopivalla otteella Joulun rauhaa -kappaleesta (alkuperäinen John Lennon/Yoko Ono, suomalaiset sanat Juha Vainio/Jukka Virtanen).

Näin pääsimme jouluun, on valkea maa

Vaan meillä niin paljon on toivottavaa

Me pääsimme jouluun, se takaako sen

Että maailma kerran ois onnellinen

Jos jouluilon jälkeen vielä iloita vois

Ei parempaa lahjaa nyt toivoa vois.

Kari Lehtinen, kunnanjohtaja