Ilmoittautuminen esiopetukseen on alkanut

TERVETULOA ESIOPETUKSEEN 2023-2024

Lukuvuoden 2023-2024 esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 16.-29.1.2023 Ruskon kunnan varhaiskasva-tuksen nettisivuilta eAsiointi-palvelun kautta osoitteessa https://sote.easiointi.fi/fi/web/rusko-vaka

Lukuvuonna 2023-2024 esiopetukseen osallistuvat vuonna 2017 syntyneet lapset. Lisäksi oikeus esiopetukseen on niillä 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetusta järjestetään koulujen työpäivinä, 4 tuntia päivässä 14.8.2023 alkaen. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta ja siihen sisältyy päivittäinen ateria. Esiopetuksen (4 tuntia päivässä) lisäksi lapsella on mahdollisuus osallistua maksulliseen varhaiskasvatukseen.

Ruskon kunnassa järjestetään esiopetusta lukuvuonna 2023-2024 seuraavasti:

  • Esiopetusryhmässä tulee olla vähintään 14 lasta. Varhaiskasvatusjohtaja voi erityisin pedagogisin perusteluin hyväksyä tätä pienemmän ryhmäkoon, jos esiopetusryhmässä ilmenevät lasten tuen tarpeet niin vaativat.
  • Vahdon kunnan osan lasten esiopetus järjestetään Laukolan päiväkodissa.
  • Ruskon keskustaajamassa esiopetus järjestetään ensisijaisesti Hiidenvainion päiväkodissa / Merttelän koululla.
  • Esiopetus voidaan järjestää yksityisessä Norlandia Apilassa, mikäli esiopetusryhmässä on vähintään 14 lasta. Jos tämä ryhmäkoko ei toteudu, Norlandian esiopetukseen ilmoittautuneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikaksi Hiidenvainion päiväkotiin / Merttelän kouluun.
  • Vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Satumetsän päiväkodissa, mikäli kyseisen päivä-kodin esiopetus toteutuu (14 lasta). Muussa tapauksessa vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus jär-jestetään Hiidenvainion päiväkodissa ja vuorohoito Satumetsän päiväkodissa. Tavoitteena lapsen edun mukaisesti on, että vertaisryhmä varhaiskasvatus- ja esiopetuspäivän aikana ei vaihdu eli tarvitessaan vuorohoitoa, lapsi on koko päivän Satumetsän päiväkodissa hoidontarpeen mukaisesti.
  • Ruotsinkielisille esioppilaille Ruskon kunta pyrkii ostamaan esiopetuspaikat Turun kaupungilta, koska Ruskolla ruotsinkielisen esiopetuksen tarve on niin vähäistä, että omaa ruotsinkielistä ryhmää ei saada muodostettua.

Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään perheille viimeistään toukokuun aikana.

Maksuton koulukuljetusetuus määräytyy perusopetuslain 32 § mukaisesti ja koskee pelkästään esiopetukseen osallistuvia, joiden koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Koulukuljetusta varten täytetään hakemus ensisijaisesti Wilman kautta (Hakemukset- ja päätökset -välilehti).

Ruskon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Ruskon varhaiskasvatuspalvelut
Maarit Ketola
Varhaiskasvatusjohtaja
p. 0444333573
maarit.ketola(at)rusko.fi

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2023-2024