Maa-aines- ja ympäristölupa

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta antaa 2.9.2019 seuraavan päätöksen:

Palovuoren Kivi Oy:lle maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistöille Nikulan metsä 704-403-4-42 ja Louhos 704-403-4-45.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 30. päivänä päätöksen antamisesta antamispäivää lukuun ottamatta.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä valitusaikana 3.9.-2.10.2019 Ruskon kunnanviraston keskustoimistossa (Vanhatie 5, Rusko).

Tämä kuulutus on nähtävänä Ruskon kunnan ilmoitustaululla 30.8.-2.10.2019.

Rusko 30.8.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta