Poikkeamis- ja toimenpidelupahakemus

MRL:n 133 ja 173 §:ien sekä MRA:n 65 ja 86 §:ien mukaisesti Ruskon kunnanhallitus kuuluttaa vireillä olevista hakemuksista.

Hakemukset koskevat matkaviestintukiaseman rakentamista. Rakennuspaikka sijaitsee Kirkonkylän kylässä kiinteistöllä RN:o 4:114, osoitteessa Päällistönmäentie 34.

Kunnanhallitus varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, tilaisuuden muistutusten ja mielipiteiden antamiseen hakemusten johdosta. Muistutukset hakemuksista on tehtävä kirjallisena Ruskon kunnalle osoitettuna, osoitteeseen Vanhatie 5, 21290 Rusko, viimeistään 24.10.2019 mennessä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 9 – 24.10.2019 välisen ajan Ruskon kunnantalon keskustoimistossa kunnantalon aukioloaikoina (Vanhatie 5).

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Niko Paloposki, niko.paloposki[at]rusko.fi p. 044 4333 552.

Ruskolla 7.10.2019

Kunnanhallitus