Ympäristönsuojelulain mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia:

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 26.8.2020 ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen päätöksen Finavia Oyj:n Turun lentoaseman pohja- ja pintavesien tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä . Asian diaarinumero on VARELY/927/2015.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito:

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 26.8.-2.10.2020 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Linkit:

Kuulutus: Päätös Turun lentoaseman pohja- ja pintavesien tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, Turku ja Rusko (nähtävillä 26.8.-2.10.2020)

Päätös: Finavia Oyj, Turun lentoaseman pohja- ja pintavesien tarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Turku ja Rusko

Kungörelse: Beslut gällande godkännandet av programmet för kontrollundersökning av grundvatten och ytvatten för Åbo flygplats, Åbo och Rusko (till påseende under tiden 26.8.-2.10.2020)