Lapsia opiskelemassa kirjastossa.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Tervetuloa esiopetukseen 2021-2022

Lukuvuoden 2021-2022 esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 18.-29.1.2021 Ruskon kunnan varhaiskasvatuksen nettisivuilta eAsiointi-palvelun kautta osoitteessa: https://sote.easiointi.fi/fi/web/rusko-vaka

Lukuvuonna 2021-2022 esiopetukseen osallistuvat vuonna 2015 syntyneet lapset. Lisäksi oikeus esiopetukseen on niillä 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetusta järjestetään koulujen työpäivinä, 4 tuntia päivässä 16.8.2021 alkaen. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta ja siihen sisältyy päivittäinen ateria. Esiopetuksen (4 tuntia päivässä) lisäksi lapsella on mahdollisuus osallistua maksulliseen varhaiskasvatukseen.

Ruskon kunnassa järjestetään esiopetusta lukuvuonna 2021–2022 seuraavasti:

Esiopetusryhmässä tulee olla vähintään 14 lasta. Varhaiskasvatusjohtaja voi erityisin pedagogisin perusteluin hyväksyä tätä pienemmän ryhmäkoon, jos esiopetusryhmässä ilmenevät lasten tuen tarpeet niin vaativat.

Laukolan päiväkodissa järjestetään Vahdon kunnan osassa asuvien lasten esiopetus.

Satumetsän päiväkodissa järjestetään vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus. Esiopetusryhmälle ei aseteta minimikokoa. Tavoitteena lapsen edun mukaisesti on, että vuorohoitoa tarvitseva lapsi saa esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta samassa ryhmässä ilman, että lapsen vertaisryhmä varhaiskasvatus- ja esiopetuspäivän aikana vaihtuu.

Hiidenvainion päiväkodissa järjestetään Ruskon keskustan alueen esiopetus.

Karhukallion päiväkodissa sekä Norlandia Apilassa esiopetus järjestetään, mikäli näiden päiväkotien esiopetusryhmän koko on vähintään 14 lasta. Jos tämä ryhmäkoko ei toteudu, näiden päiväkotien esiopetukseen ilmoittautuneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikaksi Hiidenvainion päiväkoti.

Ruotsinkielisille esioppilaille Ruskon kunta pyrkii ostamaan esiopetuspaikat Turun kaupungilta, koska Ruskolla ruotsinkielisen esiopetuksen tarve on niin vähäistä, että omaa ruotsinkielistä ryhmää ei saada muodostettua.

Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään perheille huhti-toukokuun aikana.

Maksuton koulukuljetusetuus määräytyy perusopetuslain 32 § mukaisesti ja koskee pelkästään esiopetukseen osallistuvia, joiden koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Koulukuljetusta varten täytetään hakemus ensisijaisesti Wilman kautta (Hakemukset- ja päätökset -välilehti).

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila, puh. 044 4333 573

Ruskon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta