Henkilöitä käyttämässä tietokonetta.

Henkilöstön uusi intranet aukeaa aprillipäivänä

Ruskon henkilöstölle avautuu uusi parannettu sisäinen verkko eli intranet sisäistä viestintää ja perehdytystä varten. Aiemmin sisäistä viestintää on toteutettu kunnan toimialoilla eri tavoin. Nyt tehtävällä uudistuksella sisäisen viestinnän käytäntöjä yhdenmukaistetaan ja tehostetaan.

Toimiva sisäinen viestintä on yksi perusasioista, joka hyvin toimiessaan vaikuttaa merkittävästi työntekemisen sujumiseen ja henkilöstön hyvinvointiinkin. Kunnan yhtenäinen intranet antaa tähän nyt nykyaikaisia välineitä, sanoo viestintätiimin vetäjä hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen.

Intranetistä löytyy yhdestä paikasta mm. seuraavia asioita:

  • Perehdytyksen ohjeet
  • Tieto lomista ja vapaista
  • Työsuojelun ja työterveyshuollon perustiedot
  • Kunnan strategiat ja ohjelmat
  • Tietohallinnon ja teknisen tuen palvelupyynnöt
  • Henkilöstön yhteystiedot
  • Uutiset

Nyt julkistettava intranet ei ole vielä täysin valmis vaan on itse asiassa ns. rautalankamalli, johon viestintätiimi on koonnut tärkeimmät asiat. Jatkossa intranetiä on helppo muokata henkilöstön tarpeiden mukaan. Toivommekin runsaasti palautetta ja parannusehdotuksia palautenapin kautta, toivoo tietohallintovastaava ja intranetin teknisestä toteutuksesta vastannut Jarko Rahkala.

Jokaiselle Ruskon työntekijälle on lähetetty linkki intranettiin. Jatkossa sivu tulee näkyviin aina Ruskon kunnan verkkoon kirjautuessa.

Intranetin käyttöön järjestetään henkilöstölle yhteinen perehdytystilaisuus, joka tallennetaan myös myöhempää katselua varten. Intranetin olisi kuitenkin tarkoitus olla ”intuitiivinen nettisivu”, jota oppii käyttämään ilman perehdytystäkin.

Lisätietoja: tietohallintovastaava Jarko Rahkala, jarko.rahkala@rusko.fi, 044 4333 664