Neliapila taivasta vasten.

Ruskon uusi yhdistysohjelma on yhteiskehittämisen tulos

Ruskon kunnan ja paikallisten yhdistysten kanssa on laadittu uusi yhdistysohjelma, joka ohjaa tulevaa yhteistyötä ja kehittämistä. Ohjelman tekoon osallistui viime keväästä lähtien yhteensä noin 40 eri toimijaa Ruskolta – eli kyse oli kirjaimellisesti yhteiskehittämisestä. Ohjelma hyväksyttiin hyvinvointilautakunnassa 30.8.2022.

Ruskolla yhdistykset ovat tärkeässä roolissa kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Ne tekevät vapaaehtoisvoimin monenlaista työtä, joka koituu kaikkien kuntalaisten hyväksi. Yhdistyksiä Ruskolla on Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin mukaan yhteensä 87.

Laaditussa yhdistysohjelmassa on asetettu yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla yhteistyötä kunnan ja järjestöjen kanssa halutaan kehittää pitkäjänteisesti. Lisäksi siinä on määritetty yhteistyön tavat ja reunaehdot. Kehittämistoiveet liittyivät vuorovaikutuksen lisäämiseen, viestinnän tehostamiseen ja tilojen käytöstä sopimiseen.

–Yhdessä todetut parannuskohteet eivät olleet kovin ihmeellisiä – oikeastaan vain, että ollaan entistä enemmän yhteyksissä ja kerrotaan entistä tehokkaammin, mitä tehdään. Keskusteluissa todettiin, että varsinkin korona-ajan jälkeen yhteisille tapaamisille ja kohtaamisille on patoutunutta tarvetta. Tähän liittyen nyt elvytetäänkin yhdistysfoorumi-toiminta eli yhdistystoimijoiden ja kunnan säännölliset tapaamiset. Tällainen tilaisuus järjestetään nyt marraskuussa kunnantalolla, kertoo hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen.

Yhdistysohjelman päivitysprosessi sisälsi myös ulkopuolisia alustuksia ja työpajoja, joissa tarkasteltiin keskeisiä muutoksia yhdistysten toimintakentässä. Työpajoissa käsiteltiin mm. tulevaisuuden kuntaa, kansalaistoiminnan muutoksia, yhteissuunnittelua ja ennen kaikkea sitä, millä tavalla yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä voisi kehittää ja mitä kohti suunnataan yhdessä.

Teams-kokous yhdistysohjelmaan liittyen.

–Hyvinvointialueuudistuksen myötä odotukset kunnille hoitaa lakisääteistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävää tulevat todennäköisesti kasvamaan. Myös kuntien elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta on iso kysymys, miten kunnat jatkossa tätä työtä tekevät. Yksin siihen eivät varsinkaan pienet kunnat kykene, vaan tarvitaan paikallisia yhdistystoimijoita ja vapaaehtoisia avuksi. Siksi on tärkeää, että Ruskolla on näin aktiviinen yhdistyskenttä tukemassa omalla toiminnallaan hyvinvointia edistävää työtä, hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen iloitsee.

Ruskon kunnan aiempi yhdistysohjelma ohjelma laadittiin vuonna 2013. Viime vuosina ohjelma ei kuitenkaan tiettävästi ole ollut aktiivisessa käytössä. Ruskon kuntastrategiassa yhdistykset kuitenkin nähdään tärkeässä roolissa. Siinä mm. todetaan, että ”Kunta toimii tulevaisuudessa kuntalaisten hyvinvoinnin koordinaattorina ja hyvinvointia edistävän ympäristön luojana. Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin kehittämisessä ovat yhteisöt, järjestöt, yritykset, seurakunnat sekä maakunta. Tuottamalla matalan kynnyksen palveluita yhdessä eri toimijaryhmien kanssa, mahdollistetaan monimuotoisten hyvinvointipalveluiden kehittyminen.”

Yhdistysten rooli hyvinvoinnin edistämisessä on Ruskolla vahva. On vaikea nähdä, että kunta toimijana pystyisi tekemään kaiken sen, mitä vapaaehtoisella yhdistyskentällä tehdään, joten hyvä, että yhteistyötä viedään eteenpäin, muistuttaa myös pitkän linjan yhdistysaktiivi Katri Alajärvi, joka toimii tällä hetkellä paitsi Ruskon Nuorisoseuran ja kesäteatterin puheenjohtajana myös Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajana.

Henkilöt yhteiskehittämässä yhdistysohjelmaa.Yhdistysohjelman päivittämisen prosessi aloitettiin talvella 2022. Yhdistykset valitsivat joukostaan edustajat yhdistysohjelman työryhmään, joka pohti yhteissuunnittelun avulla kehittämisen paikkoja ja tulevaisuuden suuntia.

–Minusta Ruskon kunta on edelläkävijä käynnistäessään yhdistysohjelman päivitysprosessin. Se osoittaa, että kunta on kiinnostunut omalla alueellaan toimivista yhdistyksistä. Tällainen yhteistoiminta on herättänyt kiinnostusta yli kuntarajojen, kun olen keskustellut asiasta alueellisissa tapahtumissa. Me nimesimmekin yhdistysohjelmassa kehittämisen ensiaskeleeksi vuorovaikutuksen vahvistamisen, jotta yhteistyö ei jäisi vain sanoiksi, kertoo aktiivisesti ohjelman päivittämisessä mukana ollut Vahto-Seuran puheenjohtaja Irmeli Kuusela.

Henkilöt yhteiskehittämässä yhdistysohjelmaa.Fasilitaattoreina yhdistysohjelman päivittämisessä ja suunnittelutyössä toimivat Maaseudun Sivistysliiton asiantuntijat. Työpajojen lisäksi prosessiin kuului välitehtäviä, joihin osallistui ruskolaisten yhdistysten jäsenistöä. Kokonaisuudessaan yhdistysohjelman päivitysprosessiin osallistui n. 38 ihmistä Ruskolla. Työpajoihin osallistui myös aina kunnan viranhaltijoita.

–Etätyöpajana toteutettu prosessi oli minusta oiva ratkaisu ja kokeneet, erinomaiset kouluttajat huomioivat puheenvuorot hienosti ja löysivät niistä oleellisen. Vilpitön arvostus yhdistyksiä kohtaan kuulsi myös heidän puheenvuoroissaan ja vuorovaikutus pääsi kunnolla valloilleen. Sovelluksen kautta tehdyt tehtävät ensin jännittivät mutta rauhallisen ohjeistuksen jälkeen nekin onnistuivat ja saivat aikaan, ainakin minussa, voittajafiiliksen, Irmeli Kuusela muistelee.

Ohjelman päivitysprosessissa iso anti oli yhdistysten keskinäisellä vuorovaikutuksella. Ajatuksia ja kokemuksia oli tarve jakaa, vaikka moni toisilleen tuttu jo pitkältä ajalta.

–Kevään keskusteluissa selvisi yhteiset kehittämisen paikat ja runsaasti pursuavia ehdotuksia niiden toteuttamiseksi. Kiivastakin keskustelua käytiin, mikä on toisinaan paikallaan mutta molemminpuolinen kunnioitus tulee säilyttää, jotta yhteistyötä voidaan rakentavasti viedä eteenpäin. Jokaisella yhdistyksellä on omat arvonsa mutta arvostus pitää myös ansaita. Hienoa oli huomata, miten tärkeänä pidettiin yhdistysten välistä yhteistyötä ja arvostettiin toisten tekemää työtä. Minusta oli myös voimaannuttavaa tutustua mukana olleisiin yhdistyksiin ja kuulla heidän arvokkaasta työstään, Irmeli Kuusela jatkaa.

Yhdistyskentässä muutoksia tapahtuu moneen suuntaan. Esimerkiksi veteraaniyhdistysten jatko on monessa kunnassa pohdinnan alla, niin myös Ruskolla.

–Oli tärkeää saada yhdistysohjelman laatimisen yhteydessä välittää viestiä siitä, että Ruskon Rintamaveteraanit lopettavat toimensa vuoden 2023 lopussa. Syynä tähän on kansallisen tason toiminnan hiipuminen ja pula vapaaehtoisista.  Keskustelimmekin kunnan ja yhdistysten siitä, voisiko esimerkiksi erillinen perinnetoimikunta ottaa tehtävän hoitaakseen, kuten jo osassa kuntia on tapahtunut. Tässä jatkon suunnittelussa voisimme vielä olla mukana ja apuna, muistuttaa Ruskon Rintamaveteraanit -yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Karppinen.

Henkilöt yhteiskehittämässä yhdistysohjelmaa.Lopputuloksena syntyi yhdistysohjelma, jonka mukaan yhteistä työtä viedään eteenpäin.

–Koin olevani etuoikeutettu saadessani osallistua ja huomata miten kunnassa arvostetaan vapaaehtoistyötä, siitä sai ikään kuin voimaa taas jatkaa eteenpäin, uusin ideoin, Irmeli Kuusela kiteyttää.

 

Yhdistysohjelman löydät täältä.

Ruskolaisten yhdistysten yhteystiedot löydät täältä.