Moottoripajan logo.

Moottoripajatoimintaa Ruskolle: käynnistys- ja ideointitilaisuus ke 8.2. klo 17

Ruskolla käynnistetään moottoripajatoimintaa nuorille kevään 2023 aikana. Ruskon kunnantalolla keskiviikkona 8.2.2023 klo 17.00–18.30 pidettävässä avoimessa tilaisuudessa on tarkoitus koota asiasta kiinnostuneet toimijat yhteen, ideoida tulevaa toimintaa ja sopia seuraavista kehittämisaskelista.

Moottoripajat ovat nuorten harrastuspaikkoja, joissa moottoreiden kanssa puuhailun lisäksi on paikalla tuttuja ja turvallisia aikuisia. Pajatoiminnan ydin on nuoren ulkopuolisuuden ehkäisy, kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Lisäksi pajoilta saa esimerkiksi liikennekasvatusta ja tukea opintoihin.

Moottoripajat voivat olla pienryhmätoimintaa, yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa tai kaikille avoimia nuorisotiloja. Malleja on monia ja ne ovat muovautuneet vastaamaan paikkakuntien tarpeita. Millainen moottoripaja tarvittaisiin Ruskolle?

Moottoripajaa ollaan käynnistämässä (hyvinvointilautakunnan päätöksen 13.12.2022 mukaisesti) osana harrastamisen Ruskon mallia, jossa jokaiselle ruskolaiselle lapselle ja nuorelle on mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen joustavasti koulunpäivän yhteydessä. Ruskon kunta on solminut moottoripajatoiminnasta yhteistyösopimuksen Lasten ja nuorten keskus ry:n kanssa, joka koordinoi pajatoimintaa valtakunnallisesti https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/moottoripaja/. Tarvittavat tilat toiminnalle järjestyvät ainakin alkuun Maunun yläkoulun teknisestä tilasta.

Paikallisiksi yhteistyökumppaneiksi haetaan nyt toiminnan periaatteisiin ja tavoitteisiin sitoutuneita paikallisia järjestöjä, seurakuntia, vapaaehtoisia tai muita moottoripajatoiminnan toteuttamisesta kiinnostuneita tahoja – sekä tietysti itse nuoria. Haussa on mm. yhdistys- tai yritystoimija, joka voi ottaa hallinnoitavakseen pajan ohjaajat ja koordinoitavakseen käytännön toiminnan.

Lasten ja nuorten keskus tarjoaa mukaan tuleville toimijoille mm. koulutusta, materiaalia, valtakunnallisia tai alueellisia tapahtumia, Moottoripaja-brändin sekä tukea rahoitusmalleihin liittyvissä kysymyksissä.

               Ohjelma

    • Tilaisuuden avaus (valtuutettu, hyvinvointilautakunnan jäsen Henri Remander, Ruskon kunta)
    • Moottoripajatoiminnan esittely ja kokemukset muista kunnista (koordinaattori Tapu Sirkka, Lasten ja nuorten keskus ry)
    • Ruskon moottoripajan käynnistämisen periaatteet ja kehittämisen seuraavat askeleet (hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen, Ruskon kunta)
    • Ideointia ja suunnittelua
    • Yhteenveto ja jatkosta sopiminen

 

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen, mikko.hulkkonen@rusko.fi, 044 4333 523