Ympäristölupahakemus

RUSDno-2023-68

Ympäristölupahakemus, Ruskon kunta

Ruskon kunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupaa koskeva hakemus:

Ruskon kunta hakee ympäristölupaa maankaatopaikalle. Toiminta sijaitsee Ruskon kunnan Kirkonkylän kylässä Rn:o 4-133, osoitteessa Kaharintie 175.

Ympäristölupaa haetaan alueen maisemointiin. Alue muotoillaan uudelleen loiventamalla jyrkkiä rinteitä. Toiminnassa käytetään alueelle ajettuja puhtaita maa-aineksia. Vesien johtaminen on huomioitu suunnitelmissa. Muotoilun jälkeen metsä kaadetaan ja sen tilalle sekä muotoiltuihin penkkoihin istutetaan uusi metsä. Alueelle asennetaan pohjaveden tarkkailuputki, ja suotovesistä otetaan jatkossa näyte kerran vuodessa.

Hakemuksesta kuulutetaan Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen verkkosivuilla 7.2. – 15.3.2022 välisenä aikana.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä hakemuksesta muistutus. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Mynämäen kunta, Ympäristönsuojelu, Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki tai ymparistonsuojelu[at]mynamaki.fi.

Muistutus ja mielipide tulee jättää viimeistään 15.3.2023.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Anne-Marie Tuominen p. 040 135 4515.

Kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla 7.2.2023, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Hakemusasiakirjat: