Lapsia leikkimässä urheiluradalla.

Osallistu Ruskon leikkipuistojen kehittämiseen – vastaa kyselyyn

Ruskon hyvinvointitoimiala kehittää kunnan leikkipuistoja kuntalaisia osallistavalla tavalla.

Osana leikkipuistojen investointiprojektia etsitään ja valitaan yhdessä kuntalaisten kanssa parannusta eniten vaativat kohteet yleisistä (ei siis päiväkotien tai koulujen pihojen) leikkipuistoista. Kehitettävän leikkipuiston valinnan ja ideoiden keruun perusteella tehdään puistolle toteutussuunnitelma ja asia viedään hyvinvointilautakunnan päätettäväksi. Tarkoituksena on päästä aloittamaan työt viimeistään heti syksyn alussa.

Leikkipuistojen kehittämisessä suositaan kunnan suunnitelmien mukaisesti toimenpiteitä, joilla voidaan edistää eri-ikäisten liikkumista, ei vain lasten. Tavoitteena on kehittää leikkipuistoista koko perheen viihtymispaikkoja, eräänlaisia perhepuistoja.

Ehdota siis, mitä kunnan leikkipuistoista pitäisi mielestäsi ensimmäisenä kehittää, miksi ja miten.

Osallistua voit Ota kantaa -palvelusta löytyvän kyselyn kautta.

Kysely on auki 24.4. asti.

Kysely sisältää kolme kysymystä:

  • 1) Mikä leikkipuisto pitäisi valita kehittämisen kohteeksi tänä vuonna?
  • 2) Miksi juuri valitsemaasi leikkipuistoa tulisi kehittää?
  • 3) Miten valitsemaasi leikkipuistoa tulisi kehittää paremmaksi?

 

Lisätietoja: