Ympäristökatselmus

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta suorittaa toukokuun kokouksen ohessa rakennusjärjestyksen 3.3 §:n mukaisen ympäristökatselmuksen.

Ympäristökatselmuksen perusteella tullaan tarvittaessa antamaan tontin tai rakennuspaikan omistajille tai haltijoille kehotuksia rakennusten, niiden julkisivujen, piha-alueiden (varastointi ja ajoneuvojen ulkosäilytys) ja muiden ympäristökuvaan vaikuttavien rakennelmien ja laitteiden kunnossapidosta.

Katselmus koskee koko Ruskon kunnan aluetta.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Niko Paloposki, niko.paloposki[at]rusko.fi, puh. 02 4393 552 tai ympäristösihteeri Katja Holttinen, katja.holttinen[at]mynamaki.fi, puh. 040 135 4515.

Ruskolla 30.4.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta