Kunnan vaakuna logolla.

Tiedote 9.4.2020

Varsinais-Suomen kuntajohtajat:
Kehysriihen päätökset kuntataloudesta jäivät epävarmoiksi

Varsinais-Suomen kunnan- ja kaupunginjohtajien arvion mukaan hallituksen kehysriihessä tekemät kuntataloutta koskevat linjaukset eivät anna tukea päätöksille, joita kunnat joutuvat nopeasti kiristyneessä taloustilanteessa tekemään. Ainoa konkreettinen hallituksen päätös koski verotulojen kompensaatiota, ja se peritään kunnilta takaisin ensi vuonna.

Hallitus linjasi, että vuoden kolmannessa lisätalousarviossa kuntatalouden tilaa tuetaan suuruusluokalla vähintään miljardi euroa, joka on tässä vaiheessa mittaluokkana kohtuullinen. On hyvä, että valtio on päättänyt ottaa käyttöön sairaanhoitopiirien suoran valtionavustuksen. Tässä vaiheessa ei tosin ole tiedossa avustuksen perusteita, suuruutta tai kohdentumista.

Kuntien yhteisöveron korotuksen ja peruspalvelujen valtionosuuden korotuksen suuruutta, kohdentumista ja vaikutusta ei kunnissa ole mahdollista arvioida, koska määrittelyt valmistellaan vasta lisätalousarvion yhteydessä. Toimenpiteiden kohdentuminen vain vuodelle 2020 on pettymys, koska koronaviruksen suorat vaikutukset yltävät vähintään vuodelle 2021 saakka.

Kunnat pyrkivät parhaansa mukaan välttämään leikkauksia ja merkittäviä henkilöstöratkaisuja poikkeustilanteen aikana. Tässä onnistuminen edellyttää näkymää kuntatalouden tulevaisuudesta. Toistaiseksi, kehysriihen linjausten jälkeenkin, näkymä on epäselvä.

On välttämätöntä, että kehysriihessä tehdyt linjaukset toteutuvat toukokuun lisätalousarviossa todellisina ja vaikuttavina kuntataloutta vahvistavina toimenpiteinä ja että toimenpiteiden sisältö ja kohdentaminen neuvotellaan yhdessä kuntien kanssa siten, että ne kohdentuvat sinne mihin todelliset tulojen pudotukset ja menojen kasvukin kohdistuvat. Lisäksi hallituksen tulee toukokuussa antaa konkreettinen lupaus seuraavasta kuntatalouden toimenpidepaketista, sen suuruudesta ja ajankohdasta.