Poikkeaminen

Kunnanhallitus on tehnyt seuraavat päätökset:

Vahdontie 1514, kaavatontin lohkominen ja tieliittymä Vahdontielle, omakotitalon, 1-2 krs., talousrakennuksen sekä maalämpökaivon rakentaminen, myönnetty (4.5.2020 § 92).

Julkipanolista