Lapsia välitunnilla.

Merttelän kouluun mahtuu vielä!

Ruskolla kouluun ilmoittautuminen syksyksi 2021 tapahtuu Wilman kautta 28.1.–14.2.2021. Tällä hetkellä kartoitetaan vielä vapaaehtoisia oppilaita aloittamaan koulutyönsä Merttelän koulussa, sillä mukaan idylliseen kyläkouluun mahtuu vielä!

Kanta-Ruskon alueella toimii koulutyönsä syksyllä aloittaville oppilaille kaksi koulua, Merttelä ja Hiidenvainio. Merttelän koulu on luonto- ja liikuntapainotteinen ja sinne ohjataan sen lähialueella asuvat oppilaat, mutta kouluun voi hakea vapaaehtoisesti myös kauempaa asuvat. Loput oppilaat valitaan kouluun koulumatkan perusteella (lähimpänä Merttelää asuvat).

Merttelän kouluun ja koulun aloittamiseen liittyvät asiat ovat puhututtaneet viime aikoina paljon. Koulun ensi syksynä aloittavien lasten vanhemmille on lähetetty kutsu 21.1. pidettävälle kyselytunnille, jossa voi keskustella ja kysyä koulun aloittamiseen liittyvistä asioista koulun rehtorilta ja johtavalta rehtorilta.

Koulukuljetuksesta Hiidenvainion kuljetuspaikan ja Merttelän koulun välillä ja takaisin on tehty päätös, mutta koulumatkoihin on silti liittynyt monia käytännön kysymyksiä. Tätä varten asiasta tehtiin pieni video, jossa asiaa valotetaan.

Merttelän kouluun haluavien toivotaan olevan yhteydessä johtavaan rehtoriin Kai Laitiseen (044 4333 645, etunimi.sukunimi@rusko.fi).

Lue lisää Merttelän koulusta.