Kunnan vaakuna logolla.

Tiedote

VESIHUOLTOLAITOKSEN TIEDOTE 29.4.2021 – Vesijohtoverkoston ilmanpoistokaivon vaihtotyö

Paikka: Lavamäentie 651, Rusko

Tämä tiedote koskee kaikkia ilmoitetulla alueella olevia kiinteistöjä, joilla on käytössä kunnan talousvesi. Ruskon vesihuoltolaitos tekee tiistaina 4.5 klo 07.00 – klo 18.00 välisenä aikana kunnallistekniikan korjaustyön Ruskon Lavamäentiellä. Arvioitu vedenjakelun katkos on 2 – 6 tuntia alkaen noin klo 10.00 tämä tarkentuu, kun saamme ongelmakohdan kaivettua esiin. Vedenjakelu kytketään takaisin päälle heti kun korjaustyö valmistuu. Katkoalue saattaa olla myös merkittyä aluetta pienempi, mutta koko merkityllä alueella olevien kiinteistöiden tulee varautua vesikatkokseen.

Varautukaa katkokseen ottamalla tarvittava määrä vettä varastoon. Vettä tarvitsevien koneiden käyttöä katkoksen aikana tulee välttää.

Lue tarkempi tiedote


Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi 4.3.2021 seuraavan sisältöiset päätökset tartuntatautilain 58 §:n perusteella Varsinais-Suomen alueella:

 • määräys oppilaitosten tilojen sulkemisesta siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen järjestämiseen eräin poikkeuksin ajalla 8.-28.3.2021
 • velvoitus tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla kaikkia 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa ajalla 6.3.–5.4.2021
 • määräys tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas- , osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan ajalla 8.-21.3.2021; edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan

Aluehallintoviraston päätökset ovat kokonaisuudessaan oheisena:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on rajannut jo aikaisemmin ajalle 27.2-26.3. sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän enintään 6 henkilöön. Samoin yli kuuden henkilön yksityistilaisuuksia ei tule järjestää. Kaikessa toiminnassa tulee huomioida turvavälien ja muiden koronavarotoimenpiteiden toteutuminen.

Alueellisen koronaohjausryhmän voimassa oleva ohjeistus 28.3.2021 asti on myös oheisena:

Ruskon kunnan osalta aluehallintoviraston 4.3. tarkoittaa seuraavia asioita:

Perusopetus

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen johdosta Ruskon kunnan perusopetuksessa siirrytään perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ajalle 8-26.03.2021.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen vuosiluokkien 7.-9. yleisopetuksen opetusryhmien osalta. Perusopetuslain 17 §:n mukaisen erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat pysyvät voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti lähiopetuksessa.

Yläkoulun rehtori tiedottaa asiasta tarkemmin wilman kautta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus ja esiopetus toimivat normaalisti yksiköiden aukioloaikojen mukaisesti.

 1. Päiväkotiin ja esiopetukseen tullaan vain terveinä.
 2. Henkilökunta käyttää kasvomaskia/visiiriä työssään koko päivän ajan. Kasvomaskin käyttöä suositellaan erittäin vahvasti myös huoltajille tulo- ja hakutilanteissa.
 3. Mikäli päiväkodin tai esiopetusyksikön toiminnassa tapahtuu muutoksia, päiväkodin johtaja tiedottaa niistä erikseen.
 4. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa porrastetaan toimintaa ja hyödynnetään ulkotiloja siten, että samoissa sisätiloissa on mahdollisimman vähän henkilöitä samanaikaisesti.
 5. Muun kuin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan oleskelua yksiköissä tulee välttää. Päiväkodin johtaja ohjeistaa huoltajat tulo- ja hakutilanteita varten yksikkökohtaisesti.
 6. Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa todetaan jollakulla koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin. Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta, tartuntatautilääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Tärkeintä on kaikissa tilanteissa ja epidemiavaiheissa käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä huolehtiminen.

Nuorisopalvelut

 • Nuoristilat ovat toistaiseksi suljettu.
 • Virtuaalinuokkari on avoinna – tiedotetaan somekanavissa

Ruskon mallin kerhotoiminta

 • kerhotoiminta jatkuu toistaiseksi
 • Ennen 2008 syntyneiden kerhotoiminta siirtyy etätoimintaan tai jää tauolle
  • 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien harrastustoiminta jatkuu. Lähikontakteja vältettävä

Ruskotalo ja koulujen liikuntasalit

 • suljettu yleisöltä toistaiseksi
 • 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien harrastustoiminta jatkuu
  • Osallistujia voi olla korkeintaan kymmenen
  • lähikontakteja vältettävä
  • harrastustoiminnan järjestämisestä huomioitava OKM:n ohje (linkki)

Kirjasto

 • Kirjastot ovat auki palveluaikoina, mutta eivät omatoimisesti
 • Pikainen, enintään 15 min asiointi on mahdollista.
 • Aineistoja voi palauttaa ja lainata sekä noutaa varauksia, mahdollista on myös tietokoneen välttämätön ja pikainen käyttö esim. tulostamiseen sekä välttämätön Föli-asiointi, jota ei ole mahdollista hoitaa verkossa.
 • Kirjastossa voi olla samanaikaisesti korkeintaan 10 asiakasta.
  Kirjasto voi säädellä sisällä kerralla olevien määrää: Jos ovi on lukossa, soita ovikelloa.
 • Kädet desinfioidaan tullessa ja lähtiessä.  Maskin käyttöä edellytetään. Kahden metrin turvavälistä on huolehdittava. Kirjastossa ei voi oleskella.
 • Suositellaan mahdollisimman laajasti itsepalveluasiointia ja korttimaksua.
 • Koulu- ja päiväkotiryhmien ryhmäkäynnit eivät ole sallittuja, vaikka ryhmässä olisi vain muutama lapsi.
 • Poikkeathan vain terveenä ja oireettomana

 

Raisio-opisto:

Raisio-opistossa rajoitukset säilyvät ennallaan 28.3. saakka. Lähiopetusta ei järjestetä. Rajoitukset koskevat sekä aikuisia että lapsia. Etäopetusta jatketaan niillä kursseilla, jotka ovat jo alkaneet etäopetuksena. Etäopetuksena alkavista uusista kursseista ilmoitetaan ilmoittautuneille tekstiviestillä. Opisto päivittää kurssien aikatauluja. Opiston toimisto palvelee puhelimitse ja sähköpostitse, p. 044 797 1266 tai opisto@raisio.

 

Keskushallinto:

Kunnanvirasto on kiinni nykyisen käytännön mukaisesti. Asiakaskäynnit kunnanvirastolla ovat mahdollisia vain asiasta ao. työntekijän kanssa etukäteen sopien. Asioinnit kunnanvirastolla tulee ensisijaisesti tapahtua puhelimitse tai sähköpostitse.

Ohjeistusta voidaan jatkossa tarkentaa.