Lapset leikkimässä urheilupuistossa.

Rusko on maaseutumaisten kuntien elävyysvertailun kärkipäässä – keskustaympäristön elävyydessä kehitettävää

Kuntien elävyyttä on vertailtu ns. elävyysindeksin avulla. Vertailussa Rusko sijoittuu maaseutumaisten kuntien joukossa sijalle seitsemän. Kuntien keskustaympäristöjen elävyyttä vertailtaessa Rusko on sijalla 102.

Ramboll Oy:n ensimmäistä kertaa vuonna 2021 tekemässä laajassa elävyysvertailussa tarkasteltiin sitä, miten hyvin kunnat tarjoavat palveluita, toisaalta tarkasteltiin kuntien yleistä elinvoiman kehittymistä. Ns. LIVCY-indeksi mittaa erityisesti arjen palvelujen ja toimintojen kävelysaavutettavuutta ja monipuolisuutta asuinympäristössä.

Indeksi muodostuu kuuden eri palvelulajin kautta: kauppapalvelut, koulutus- ja terveyspalvelut, liikenne ja liikkuminen, viheralueet, liikuntapalvelut sekä kulttuuri. Palvelut nähdään tarkastelussa laajasti: niitä ovat niin kaupalliset kuin julkiset palvelut, mutta myös esimerkiksi erilaiset virkistykseen ja liikuntaan liittyvät palvelut.

Kärkiviisikon Suomessa muodostavat Kuopio, Helsinki, Turku, Pori ja Jyväskylä. Kun vertaillaan maaseutumaisten kuntien – joita on 40 prosenttia Suomen kunnista – Rusko sijoittuu elävyysvertailussa sijalle 7.

Kaikkien kuntien vertailussa Rusko on 102., kuten myös erillisessä tänä vuonna tehdyssä keskustaympäristöjen vertailussa.

Keskustaympäristöjen vertailussa olivat mukana kaikki Suomen Ympäristökeskuksen määrittelemät keskusta-alueet; kunnittain on valittu yksi yksittäinen keskusta-alue. Kärkisijoille nousseissa keskustoissa palvelut ovat lähellä ja niissä asukkaiden arki on helppoa. Asukkaat pääsevät helposti nauttimaan viheralueista tai vaikkapa harrastamaan liikuntaa ja kulttuuria ja päivähoitopaikatkin ovat lyhyen kävelymatkan päässä, todetaan Rambollin raportissa.

–Ruskon keskustaympäristö on palvelujen suhteen melko haavoittuva. Yhden tai muutaman palvelun poissaolo, kuten nyt vaikkapa kirjaston osalta, saattaa muuttaa tilannetta äkkiä. Tarkoitus on kuitenkin jatkossa kehittää sekä Ruskon että Vahdon taajama-alueita pitkäjänteisesti. Onkin hyvä muistaa, että tällaiset investoinnit vievät oman aikansa ja ne tulee suhteuttaa kunnan taloudelliseen kantokykyyn, muistuttaa kunnanjohtaja Kari Lehtinen.

Tilastokeskuksen kuntaluokituksessa 187 kuntaa luokittuu Ruskon kaltaisiksi maaseutumaisiksi kunniksi. Maaseutumaisten kuntien elävyydessä parhaana kategoriana korostuu viher- ja virkistysalueet. Tämä tarkoittaa, että rakennetun ympäristön viher- ja virkistysalueet sijaitsevat kohtalaisella, alle 20 minuutin kävelyetäisyydellä.

Pienten kuntien välillä on kuitenkin hajontaa elävyyden eri kategorioiden välillä. Esimerkiksi kauppa- ja kulttuuripalvelujen kävelysaavutettavuudessa on suurta vaihtelua ja tilanne voi vaihdella pienessä kunnassa helposti.

Elävyysindeksi on kehitetty tukemaan kunta- ja aluesuunnittelua. Alueiden elävyyttä voidaan parantaa lisäämällä erilaisia palveluita sekä niiden saavutettavuutta. Myös alueiden viihtyisyys ja asukkaiden positiiviset kokemukset ja terveys kasvattavat elävyyttä. Elävyyttä kasvattamalla vastataankin samalla moniin sosiaalisiin, ekologisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

 

Maaseutumaisten kuntien TOP-10 elävimmät kunnat, asukasluku ja elävyysindeksin pistemäärä:

Kunta Asukasluku Indeksi
Kannus 5 426 40
Tyrnävä 6 603 38
Joutsa 4 297 38
Mäntyharju 5 676 38
Ikaalinen 6 866 37
Ähtäri 5 522 37
Rusko 6 354 36
Jokioinen 5 061 35
Sysmä 3 631 35
Alavus 11 332 34

 

Lähteet:

LIVCY-elävyysindeksi. Elävyysvertailu Manner-Suomen kunnat, 2021. https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/7520151/RFI-ALL-Digiproducts/LIVCY-el%C3%A4vyysindeksi_El%C3%A4vyysvertailu_Manner-Suomen_kunnat_2021.pdf

Nämä ovat Suomen elävimmät kaupunkikeskustat – Kuopio ykkösenä https://fi.ramboll.com/media/rfi/livcy-2022